Bwell รังนกได้เปิดตัวโครงการ Bwell BeTheNewYou โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคนใหม่ โดยร่วมกับ Influencers ที่ทาง Bwell รังนก คัดเลือกมาแล้ว อย่าง คุณ มิคกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร คุณ เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร และ เชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา ณ ห้างสรรพสินค้า Emquartier เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561