Bwell รังนกได้เปิดตัวโครงการ Bwell BeTheNewYou ได้มีการ workshop ครั้งที่ 3 โดย คุณโต้ง ชัชวิน อุณหะนันท์ และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพคือคุณแฟ้ม ธนาวุฒิ อาจกิจโกศล มาช่วยสร้างบรรยากาศการสร้างบุคลิคภาพที่ดี ความมั่นใจในตัวเอง และการเทคนิคในการเข้าสังคม โดยมีการสาธิตและร่วมปฏิบัติไปพร้อมกับผู้เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561