วันที่ 14 ธ.ค.62 ตีมงานชื่อว่า Bwell Around The Wold Happy New Year 2020 โดยมีกิจกรรมแจกของรางวัล การประกวดการแสดง ประกวดการแต่งกาย และมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี