เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 มีการแข่งกีฬา และกองเชียร์หรีดเดอร์ของทางบริษัท