ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bwell hand Cream ลุ้นจิ้น จิกหมอน กับต้าวมุเร้ก (ชาล็อต ออสติน)

**ตามหน้าบัตรประชาชน**
*แสดงผลลำดับ ตามเบอร์โทร กรุณาพิมพ์ให้ถูกต้อง*
Offline : 3,999 บาท = 1 สิทธิ์ (ลูกค้าสามารถนำยอดทั้งหมด หาร 3,999 บาท จะเท่ากับสิทธิ์ที่ได้รับ) Online : คำนวนจากจำนวนSETที่ซื้อได้เลย
**ในกรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดผ่านสมาร์ทโฟนได้ ให้ใช้เป็นระบบ PC แทน**