ทำไมทานรังนกแล้วห่างไกล COVID 19

รังนก Bwell คือเครื่องดื่มดีๆ ที่ดื่มได้ทุกวัน 🐦😃 โดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้ เพราะนอกจากจะคัดแต่รังนกเกรดพรีเมี่ยม มากกว่าใครถึง 4% แล้ว ยังมีประโยชน์จากสารอาหารที่ทำให้คุณห่างไกล COVID-19 อีกด้วย

👍 กรดไซอะลิค ที่อยู่ในรังนกจะจับกับเชื้อไวรัสและยับยั้งการเกิดกระบวนการจับระหว่างไวรัสกับตัวรับที่ผิวเซลล์ ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสต่างๆ 👍 ไกลโคโปรตีน ในรังนกยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของเม็ดเลือดขาว และกระตุ้นการหลั่งสารภูมิต้านทานต่างๆ ได้แก่ อิมมูโนโกลบูลินเอ (IgA) ซึ่งเป็นแอนติบอดีหลักบริเวณเยื่อบุทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ, อิมมูโนโกลบูลินเอ็ม (IgM) และอิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) ซึ่งเป็นแอนติบอดีในเลือด รังนกจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ดีต่อระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัดและภูมิแพ้

✔ รังนกสามารถยับยั้งเอนไซม์ (neuraminidase ของ Myxovirus) และมีสารยับยั้งการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง (haemagglutination) ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่ได้

✔ สารที่พบว่าช่วยยับยั้งการเกาะกลุ่มได้แก่ sialylated high-antennary N-glycans ซึ่งมีกรดเซียลิกเป็นองค์ประกอบหลัก

 

 

Call : 086-375-6660