เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ช่องทางออนไลน์ สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่  15 กรกฎาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565  ประกาศผลวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 17.00 น.
  • ช่องทางออฟไลน์(หน้าร้าน) สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 – 21 สิงหาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 17.00 น.
ของรางวัล
  • ช่องทางออนไลน์ ลุ้นCashier’s Check 10 รางวัล รางวัล ละ 3,000 บาท  ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
  • ช่องทางออฟไลน์ สามารถติดตามรายละเอียดของรางวัลได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ  (บิ๊กซี,PTmaxmart,ตั้งฮั้วเส็ง,Golden Place) รวมทั้งหมด 20 รางวัล
กติกาการเข้าร่วม 
  • ช่องทางออนไลน์ ซื้อสินค้าบีเวลในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเครื่องดื่มรังนกบีเวล (Shopee,Lazada,Linemyshop,Facebook) จำนวนการสั่งซื้อ 1 ครั้ง = 1 สิทธิ์  ไม่มีขั้นต่ำ แคปหน้าจอ การสั่งซื้อ มาลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน
  • ช่องทางออฟไลน์ ซื้อสินค้า ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำท้ายบิลใบเสร็จ 500 บาท / ใบเสร็จ = 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้น นำใบเสร็จ เขียนชื่อที่อยู่ด้วยปากกา และนำมาลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน
  • กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วน ทางทีมงานจะตัดสินจากผู้ที่ตอบคำถามโดนใจมากที่สุด (การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด)

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

**โปรดอ่านกติการการเข้าร่วมให้ละเอียด

Click or drag a file to this area to upload.