L.D.Z. 

ENGINEERING AND TRADING CO.,LTD

Structural & Architectural Works

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาต่อเติม

– รับเหมางาน Renovate รื้อ ปรับปรุง ทำใหม่

Interior & Furniture Works

– งานตกแต่งภายใน

– งานเฟอร์นิเจอร์ Built – in แบบลอยตัว

– รับเหมางาน Renovate รื้อ ปรับปรุง ทำใหม่

Additional Services

– บริการด้านออกแบบโครงสร้าง และ สภาปัตย์

– บริการด้านให้คำปรึกษา

ลักษณะงานที่ทำ
บ้าน , สำนักงาน , ออฟฟิศ , คอนโดมิเนียม , อพาร์เมนท์ , โรงแรม , ร้านค้า ฯลฯ

9

ผลงาน ประสบการณ์และความชำนาญ

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมมีตัวอย่างผลงานที่น่าพึงพอใจและสร้างเสร็จแล้วจำนวนหลายหลัง ก็เป็นเรื่องที่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ว่าจะสามารถรับผิดชอบดูแลสร้างบ้านของเราให้ออกมาดีตามที่เราคาดหวัง นอกจากนี้ยังควรซุ่มเลือกดูบ้านตวอย่างที่มีลักษณะและราคาคล้ายคลึงกับแบบที่เราต้องการ เพราะถ้าหากบริษัทสามารถทำได้ดี นั่นก้หมายความว่าผู้รับเหมามีประสบการณ์คุ้นเคยกับการรับสร้างบ้านที่ราคานี้อยู่แล้วนั่นเอง

9

บริษัทที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

การที่บริษัทมีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และมีวิศวกรหรือสถาปนิกประจำอยู่ เพราะนอกจากจะมั่นใจได้ว่าทางบริษัทจะไม่ทิ้งงานกลางคันแล้ว ยังมีบุคลากรมืออาชีพที่สามารถสร้างออกมาได้มีคุณภาพอีกด้วย

9

ราคาสมเหตุสมผล

งบประมาณในการสร้างบ้านของสแต่ละคนไม่เหมือนแต่จะสร้างบ้านทั้งทีก้คงต้องให้คุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่ต้องเสีย ดังนั้นจึงควรเลือกหลาย ๆ บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ นอกจากนี้ก็ไม่ควรราคาถูกมากเกินไปก็อาจมีการนำของไม่ดีไม่มีมาตรฐานมาสร้างบ้านเราได้ เช่นเดียวกันกับราคาที่สูงเกินไปจนเกินเหตุแบบนี้ก็ไม่ไหว ดังนั้นเราจึงควรเลือกที่ราคากลาง

เกี่ยวกับเรา

นายวิชัย ไต้จูน ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี2533 โดยเริ่มจากการรับเหมาก่อสร้าง อาคาร โรงงาน สำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร และออกแบบตกแต่งภายใน ได้แก่ ตกแต่งาน ร้านอาหาร ร้านค้า ห้องพัก งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ปี 2542

ได้มีการจดทะเบียนธุรกิจก่อตั้งเป็น บริษัท แอล.ดี.ซี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2542 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป เน้นประกอบการด้านงานก่อสร้างเป็นหลักซึ้งบริหารงานโดยนายวิชัย ไต้จูน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท

ในปัจจุบันบริษัทได้มีโครงการและนโยบายที่สำคัญของบริษัทคือรับเหมาโครงการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกและให้การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้า ทั้งในฐานะผู้รับเหมาโดยตรงและในฐานะกิจการร่วมค้าร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯมีความมั่นใจในการบริหาร จัดการงานก่อสร้าง และความเป็นผู้ชำนาญในการก่อสร้างเฉพาะทางของผู้ร่วมทุนต่าง ๆ

วิสัยทัศน์

  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนลงมือปฏิบัติ ทั้งในด้านผู้รับเหมา วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงาน บริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพของงานเป็นหลัก ความพึงพอใจของลูกค้า และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้านให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล คุณภาพดี ทำงานมีระบบมาตรฐานที่ดี มีการเขียนแบบก่อสร้างที่ชัดเจนถูกต้อง และวิธีการก่อสร้างที่ละเอียด ควบคุมทุกขั้นตอนการทำงานอย่างใกล้ชิด
  • ประหยัด ราคาถูก ทุกขั้นตอนคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า จัดหาราคากับวัสดุที่เหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อให้คุ้มค้ากับการลงทุนของลูกค้า
  • รวดเร็ว เพราะทุกขั้นตอนการทำงานเรามีการการวางแผนที่ดี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกับการให้บริการสำหรับลูกค้า

พันธกิจ

1.บริษัทจะเสริมสร้างพัฒนานโยบายการดำเนินธุรกิจที่ดีในองค์กร
2.บริษัทจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทร่วมธุรกิจ
3. บริษัทจะดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ปรึกษาฟรี

บริษัท แอล . ดี . ซี . เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ทางบริษัทได้รับงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างตึก, อาคารสำนักงาน,อาคารโรงงาน, หมู่บ้านจัดสรร, และออกแบบออกแบบ ตกแต่งภายใน เช่น ตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านค้า, ห้องพัก งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจดทะเบียนธุรกิจ ก่อตั้งเป็นบริษัท แอล.ดี.ซี.เอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยมี นายวิชัย ไต้จูน เป็นกรรมการผู้จัดการ ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่จะรับเหมาทั้งโครงการแบบครบวงจร ในฐานะผู้รับเหมาโดยตรงและได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะกิจการร่วมค้า ( Joint Venture ) ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่สะสมมาและความชำนาญในการก่อสร้างเฉพาะทางจากผู้ร่วมทุนรูปแบบต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ. สุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง

พิณอินเตอร์วู้ด

ก่อสร้างโรงงาน บริษัทพิณอินเตอร์วู้ด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

งานตกแต่งภายใน และ เฟอร์นิเจอร์

ติดต่อเรา

88/143 หมู่บ้านกลางเมือง ถ . ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025 Suburb State Zip Code Country

02-347-6152-3 , 02-347-6235

ldz_engineering07@yahoo.co.th