บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Bwell Be The New You เป็นคุณที่ดีกว่าเดิม” ค้นหาผู้ชนะร่วมฉลองปาร์ตี้บนเรือยอชต์สุดหรู

โครงการ BWELL BeTheNewYou เป็นโครงการที่เปิดให้ผู้สมัครส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 คนที่จะเข้าร่วมเก็บตัวในโครงการ โดยมี Influencers 3 ท่านได้แก่ 

คุณมิคกี้ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Body weight trainer

คุณเมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร Attitude and Personality trainer

เชฟบัส ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา Nutrition Advisor 

โดยเมมเบอร์ทั้ง 30 ท่านผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทาง Influencers ทั้งสามท่านและเข้าร่วม Exclusive workshop ที่ทาง BWELL จัดขึ้นอีกด้วย

โฉมหน้าผู้เข้ารอบโครงการ BWELL BETHENEWYOU ทั้ง 30 ท่านของประเทศไทย

โฉมหน้าผู้เข้าร่วมโครงการ BWELL BETHENEWYOU ประเทศ สปป. ลาว

โฉมหน้าผู้เข้าร่วมโครงการ BWELL BETHENEWYOU ประเทศ ออสเตรเลีย